Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών: Επιθετική ανακοίνωση για το ΤΕΑΠΑΣΑ και το εφάπαξ.

Με τίτλος ” Άμεση ενημέρωση Αντιπροσώπων για τα θέματα του ΤΕΑΠΑΣΑ που επήλθαν μετα τη ψήφιση του Ν.4281/14 και ονομαστική τοποθέτηση αυτών μέσω ετήσιου τακτικού συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.” το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών, εξέδωσε ανακοινωση καταπέλτη.

“Με λύπη μας διαπιστώσαμε την ύπαρξη άρθρου στην επίσημη ιστοσελίδα (site) της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τίτλο: «ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ», όπου στην 4η παράγραφο δίνεται μια προσωπική ερμηνεία στις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4281/14, που αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Συγκεκριμένα, ενώ ο ως άνω Νόμος ορίζει, τόσο για το επικουρικό, όσο και για το εφάπαξ των ενστόλων, ότι «μέχρι 31/12/2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικοτέρων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης τα ταμεία δύνανται, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης», ο συντάκτης του προαναφερόμενου άρθρου αποτυπώνει και θεωρεί ότι αντιπροσωπευτικότερο όργανο όλων των αστυνομικών, εν ενέργεια και εν αποστρατεία, είναι το σημερινό Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, που ο ρόλος του είναι να διοικεί και όχι να αποφαίνεται για διατάξεις που θα ισχύουν για τα επόμενα 30 χρόνια.
Η ως άνω τοποθέτηση του συντάκτη, μας προβληματίζει και μας προκαλεί ανησυχία, γιατί βιάζεται να δώσει ερμηνεία σε διατάξεις τόσο σημαντικές για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος και πριν ακόμα το ίδιο το Υπουργείο τοποθετηθεί επίσημα.
Σε κάθε περίπτωση, αυτός που τελικά καλείται να αποφασίσει για το μέλλον των συναδέλφων είναι ο ίδιος ο συνάδελφος, μέσα από τους Αντιπροσώπους που αυτός εξέλεξε σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Σωματείων και σήμερα αδιαμφισβήτητα αποτελεί τη βάση και τον κορμό της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΚΑΛΟΥΜΕ την Π.Ο.ΑΣ.Υ. να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
1)    Να κατεβάσει άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα της το ως άνω άρθρο ή να τροποποιήσει την επίμαχη παράγραφο, με την οποία θεωρείται ως αντιπροσωπευτικότερο όργανο των συναδέλφων για να αποφασίσει τέτοιου βεληνεκούς θέματα το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.
2)    Να υπάρξουν, χωρίς καμία άλλη αργοπορία, πρωτοβουλίες ενημέρωσης των Αντιπροσώπων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με τη βοήθεια επιστημόνων, συμβούλων και συνεργατών, για τα θέματα που ανέκυψαν στο ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την ψήφιση του Ν. 4281/14, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι, από το Καστελόριζο ως τον Έβρο, να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει, μέσω των Αντιπροσώπων τους και οι τελευταίοι να εισπράξουν τη βούληση των συναδέλφων για τα μείζονος σημασίας αυτά θέματα.
3)    Το ταχύτερο δυνατό να εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για τον παραπάνω σκοπό και το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοέμβρη να τοποθετηθούν ονομαστικά μέσω της ψήφου τους οι Αντιπρόσωποι στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., αφού ήδη θα έχουν υπόψη τους τη βούληση των συναδέλφων.”