ΕΝΑΣΥ.Ακαρνανίας: Οικονομική ενίσχυση για τα μέλη της, στην απόκτηση παιδιού εντός του 2016

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στα μέλη της.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, με χαρά ενημερώνει τα μέλη της ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 1/2016 απόφαση του Δ.Σ όσοι συνάδελφοι εγγεγραμμένα μέλη μας, αποκτήσουν τέκνο εντός του έτους 2016, η Ένωση μας θα τους χορηγήσει εφ΄απαξ επίδομα οικονομικής ενίσχυσης το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται με την προσκόμιση στην ένωση μας της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Το ποσό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του πρώτου Δ.Σ της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας κάθε έτος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. Π.Ο.ΑΣ.Υ
2. ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε
3. Δ .Α.ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/Γ.Ε.Λ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο