Έλαβαν φύλλο πορείας οκτώ στελέχη της 2ης ΕΜΑΚ που επέλεξαν να απέχουν από τον εμβολιασμό

Μετακίνηση σε άλλες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος από τις ΕΜΑΚ για ανεμβολίαστα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ έλαβαν γνώση (18/05) για την υποχρέωση να εμβολιαστούν για την Covid19. Ωστόσο όσα στελέχη της ΕΜΑΚ ήταν μεταξύ όσων αντιτίθενται στον εμβολιασμό, ή δεν είχαν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19, το Αρχηγείο του ΠΣ έδινε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ανεμβολίαστοι με φύλλο πορείας απομακρύνονται από την ΕΜΑΚ σε όλη την επικράτεια σε άλλες Υπηρεσίες του Σώματος και θα αντικαθίστανται από άλλα στελέχη του ΠΣ τα οποία θα έχουν εμβολιαστεί.

Με διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ορίζει ότι στο εξής στην ΕΜΑΚ θα υπηρετούν υποχρεωτικά μόνο όσοι Πυροσβέστες διασώστες έχουν προβεί σε εμβολιασμό κατά της covid19.

Στη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, οχτώ στελέχη της,  μεταξύ των οποίων δύο Ανθυποπυραγοι, τρείς Πυρονόμοι και τρείς Πυροσβέστες,  έλαβαν (19/07) φύλλα πορείας για μετακίνησή τους σε άλλες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς επέλεξαν να μην εμβολιαστούν.