ΕΛΑΣ: Πίνακες επιτυχόντων πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ αναφορικά με την πρόσληψη ορισμένου χρόνου Συνοριακών Φυλάκων για τις Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, επισημαίνεται ότι σ΄αυτούς περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία (80% και 20%). Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

  • πίνακας για την Κάλυμνο εδώ
  • πίνακας για την Κω εδώ
  • πίνακας για τη Λέρο εδώ
  • πίνακας για τη Λέσβο εδώ
  • πίνακας για τη Μεγίστη  εδώ
  • πίνακας για τη Σάμο εδώ 
  • πίνακας για τη Σύμη  εδώ
  • πίνακας για τη Χίο  εδώ