Πυροσβεστικές Σχολές 2020: Οι 4.493 υποψήφιοι που θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (πίνακας)

Ανακοίνωση του Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τους ιδιώτες υποψηφίους για τις Σχολές της Πυροσβεστικής

Ανακοινώθηκαν (29/06) οι πίνακες των ιδιωτών υποψηφίων  για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 οι οποίοι θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ)

Πίνακας Υποψηφίων