ΕΛΑΣ: Ο χάρτης αναδιάρθρωσης- Πόσες Υπηρεσίες καταργούνται στις ΔΑ- Με αριθμούς η ανακατανομή Αστυνομικών

Αναλυτικά ο χάρτης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάταξης – αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ: