ΕΛΑΣ: “Ανυπόστατη η αναφορά απευθείας ανάθεσης έργου σε διαγωνισμό προμήθειας καμερών καταγραφής σε δημόσιους χώρους”

Διενέργεια διαγωνισμού με μειοδότη μεταξύ τριών εταιρειών, για την προμήθεια καμερών καταγραφής εικόνας και ήχου σε δημόσιους χώρους, αναφέρει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ

Όπως σημειώνεται την επίσημη ανακοίνωση, «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αναφορά που γίνεται σε ιστοσελίδα, σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο διαγωνισμού προμήθειας καμερών καταγραφής εικόνας και ήχου σε δημόσιους χώρους.
Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία με τη συμμετοχή τριών εταιρειών και επιλέχθηκε μία από αυτές, όπως ορίζει ο νόμος.»