ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι θέσεις Τακτικών Μεταθέσεων Σεπτεμβρίου 2023

Διαβιβάστηκε στις Υπηρεσίες η διάθεση κενών θέσεων προς πλήρωση, κατά την διαδικασία των Τακτικών Μεταθέσεων, οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω των Αυτοδιοικητικών εκλογών