ΕΛ.ΑΣ: Οργάνωση στα κοινωνικά δίκτυα- Διαταγή προς ενστόλους: “Μια η επίσημη σελίδα της Αστυνομίας”

Ενημέρωση προς το ένστολο προσωπικό για τη λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απο το επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις για το ένστολο προσωπικό προχώρησε το επιτελείο της ΕΛΑΣ προκειμένου να ενημερωθεί οτι η διατήρηση λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα στοιχεία και με τα εμβληματα του Σωματος είναι παράνομα και διώκονται ποινικα, καθώς οι χρήστες του διαδικτύου θεωρούν ότι επισκέπτονται επίσημο λογαριασμού της ΕΛ.ΑΣ.

Αφορμή προέκυψε με την ενεργοποίηση του επίσημου λογαριασμού της ΕΛ.ΑΣ στο Facebook, οπότε και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν σελίδες οι οποίες παραπλανούν τους χρήστες καθως θεωρούν ότι επισκέπτονται επίσημο λογαριασμο της ΕΛΑΣ.

Η σχετική διαταγή, αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία επίσημης σελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας στο “Facebook”.

      ΣΧΕΤ:α ) Υπ. αριθμό 275736/16/1943571 από 04/10/2016  έγγραφο  (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ)

      β) Ο Ν.2622/1998 “Υπηρεσίες Συνoριακής Φύλαξης – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.

      γ) Η υπ΄αριθ. 7016/1/12-θ΄ από 20.4.2003 διαταγή του Αρχηγου της Ελληνικής  Αστυνομίας.

  1. Με το ανωτέρω (α) σχετικό, την 2 Σεπτεμβρίου 2016, ενεργοποιήθηκε ο επίσημος λογαριασμός της Ελληνικής Αστυνομίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook».

Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής διαπιστώθηκε ότι στο «Facebook» λειτουργούν πολλοί λογαριασμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λογότυπο του Σώματος και τον τίτλο  Ελληνική Αστυνομία ή τίτλους Υπηρεσιών του Σώματος, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και πιθανόν παραπλάνηση ή και παραπληροφόρηση στους λοιπούς  χρήστες.  Περαιτέρω, εκτιμάται  ότι πολλοί από τους ανωτέρω λογαριασμούς έχουν δημιουργηθεί και διαχειρίζονται από αστυνομικό προσωπικό.

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2622/1998 ρυθμίζεται η χρήση από τρίτους τίτλων, εμβλημάτων και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειδικότερα, η χρήση όρων όπως « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», « ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,  « ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  ή άλλων όρων που με οποιονδήποτε τρόπο αναφέρονται στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Υπηρεσίες αυτών, στο πλαίσιο  επαγγελματικής, εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και με σκοπό τη διαφήμιση διάδοση ή κυκλοφορία εντύπων ή άλλων ειδών τιμωρείται σε βαθμό  πλημμελήματος
  2. Σκοπός της διατάξεως του ανωτέρω νόμου είναι η απαγόρευση χρήσης από τρίτους σημάτων και εμβλημάτων  σχετικών με τα Σώματα Ασφαλείας «με στόχο αφενός την προστασία αυτών από τη δυσφήμιση κλπ και αφετέρου του κοινού από τον κίνδυνο εξαπάτησης του  με τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων για προφανείς  λόγους»
  3. Με την ανωτέρω (γ) σχετική δόθηκαν σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις που αναφέρονται στη λειτουργία προσωπικών ιστοσελίδων αστυνομικών υπαλλήλων
  4. Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή των συνεπειών που έχουν περιγραφεί με τις ως άνω σχετικές, παρακαλούμε όπως:
  5. Οι διοικητές όλων των Υπηρεσιών, πραγματοποιήσουν, εντός (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, συγκέντρωση του προσωπικού της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Π.Δ. 141/1991, αντικείμενο της οποίας να αποτελέσει η ανάπτυξη της ισχύουσας νομοθεσίας και η υπενθύμιση των διατασσομένων με τις ως άνω σχετικές..
  6. Οι κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής και Αυτοτελών ή Κεντρικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, μεριμνήσουν για την εκτέλεση των ως άνω διατασσομένων, ως προς την πραγματοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης.

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ