ΕΛ.ΑΣ: Ονοματοδοσία “Αστυφύλακα” για 475 Ειδικούς Φρουρούς

Με ΦΕΚ 475 Ειδικοί Φρουροί, έλαβαν το βαθμό του Αστυφύλακα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (05/03) η απόφαση για την ένταξη στο Αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων 475 Ειδικών Φρουρών,  στο βαθμό του Αστυφύλακα.

Διαβιβαστηκε (22/03) από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού προς τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. το έγγραφο διευκρινίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι την ολοκλήρωση  της προβλεπόμενης εκπαίδευσης οι 475 νέοι Αστυφύλακες, συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντας τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς.