Έκθεση Ασφαλείας: “1στους 10 έχει παράνομο όπλο”

Πρόσφατη έκθεση ασφαλείας, επισημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα πλέον για την Ελλάδα με κατόχους αδηλωτων και παράνομων όπλων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ασφάλειας, διατίθενται παράνομα όπλα κρότου με κυριότερη την αγορά της Βουλγαρίας, οπου για €200, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί και με μετατροπή να μετατρέψει το όπλο σε χρηστικό των  9mm. Παράλληλα επισημαίνεται πώς αυτόματα όπλα τύπου Kalashnikov έχουν προέλευση κυρίως τη Λιβύη και την Αλβανία, (κατασκευής Κίνας), ενώ κρίνεται δεδομένο ότι στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, καταμήκος των αγροτικών δρόμων που χρησιμοποιούν οι βοσκοί -και γνωρίζουν τα δίκτυα λαθρεμπορων και παραβατικών που περνάνε στη χώρα μας- υπάρχουν ενεργοί θήλακες διάθεσης στην αγορά … πολεμικού υλικού.

Αναδυκνείεται επίσης στην Εκθεση Ασφαλείας, η ελλειπής αντιμετώπισης των οργανωμένων εγκλημτικών οργανώσεων καθώς και τα μέσα και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει η ΕΛΑΣ κρίνονται παρωχημένα στις απειλές που εκδηλώνονται σήμερα.

Αποτυπώνεται επίσης, η αυξημένη εγκληματικότητα σε αστικά κέντρα, ενώ διαφαίνεται πώς οι δείκτες στην Περιφέρεια παρουσιάζουν τάση μείωσης, καθώς και αποτυπώνεται και η αδιάσεισητη σύνδεση με τους λαθρομετανάστες σε λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών (καθώς δε γίνεται ενδελεχής έλεγχος).

Μέσα στην αναφορά υπάρχει και μια ένδειξη, διασυνδέοντας  με δεδομένα- στρατολογήσεις αλλοδαπών  με το οργανωμένο έγκλημα, και την νεο τρομοκρατία, καθώς σημειώνεται ότι η αλλαγή πολιτικού σκηνικού στην χώρα, πέρα από πιθανές αλλαγές στον τρόπο Αστυνόμευσης, ενδέχεται να προκαλέσει και ακροδεξιά “αντίδραση” που θα οδηγήσει σε μια εντελώς διαφορετική σύγκρουση που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ευρώπη.