Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλείας: “Μοναχικοί Λύκοι”

“Μοναχικοί Λύκοι”: Η νέα απειλή των μεγαλουπόλεων. Περίμετροι προστασίας – Έλεγχοι ασφαλείας και μέτρα ασφαλείας σε κλειστούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου “Μοναχικοί Λύκοι” με εισηγητή τον Dr. Εμμανουήλ Σκουλά θα αναλυθούν όλες οι βασικές πτυχές του φαινομένου.

-Η νέα απειλή των μεγαλουπόλεων. Περίμετροι προστασίας

-Έλεγχοι ασφαλείας και μέτρα ασφαλείας σε κλειστούς χώρους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 28/1 (από 10:00 έως 17:00) στις εγκαταστάσεις του CBI Training Center στο 32ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.

Για το κόστος συμμετοχής και δηλώσεις συμμετοχής οι εμδιαφετόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3306606 και στο e-mail: [email protected]

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν παραλαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής.