ΕΚΑ ΘΣΝ: “Μήπως θα έπρεπε να θεσπιστεί και μία Υπηρεσία Προστασίας του Αστυνομικού”

Με αφορμή τα δεκάδες περιστατικά που ανακύπτουν καθημερινά στα οποία, παρόλο που Αστυνομικοί κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και εκτέλεσης των καθηκόντων τους ενεργούν άψογα την αποστολή τους, δυστυχώς, μηνύονται ή καταγγέλονται από πολίτες, προκειμένου οι τελευταίοι να μετατρέψουν τους Αστυνομικούς κατηγορούμεους προσπαθώντας να εχουν καλύτερη νομική και ποινική μεταχείριση, κρίνεται απαραίτητο πλέον επιτέλους η Συντεταγμένη Πολιτεία να θεσπίσει και μία ανεξάρτητη Αρχή – Υπηρεσία Προστασίας του Αστυνομικού.

Έτσι, μετά τις Υπηρεσίες ελέγχου των Αστυνομικών όπως η Διεύθυνση Εσωτερικων Υποθέσεων που ιδρύθηκε το 1999 (ν. 2713/99) και το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικων Αυθαιρεσίαςπου θεσπίστηκε το 2011 (ν. 3938/11), καθώς και κάποιες άλλες ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Πολίτη κλπ), ως ένστολο συνδικαλιστικό κίνημα ζητάμε και απαιτούμε και θα πρέπει, επιτέλους, η Πολιτεία να δημιουργήσει μια Ειδική Ανεξάρτητη Υπηρεσία Προστασίας και Συνηγόρου του Αστυνομικού, ώστε να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα για τη νομική κάλυψη και ενδεχομένως και για την παράσταση πολιτικής αγωγής ή και επίσης για οποιαδήποτε περαιτέρω νομική προστασία απαιτείται, καθώς και με την υποβολή αγωγής στα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια και για την γενικότερη προστασία του Κύρους του Θεσμού και του Οργανισμού του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και των εργαζομένων του.
Η υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με συνήγορο του Αστυνομικού, δηλαδή το άρθρο 52Α του ν. 4249/14 καθώς και το π.δ.15/07, αφορούν μόνο την παράσταση Συνηγόρου υπεράσπισης και μόνο των Αστυνομικών, είτε από συνήγορο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε από άλλον ιδιώτη συνήγορο, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλονται εναντίον τους μηνύσεις και εγκλήσεις και όχι βέβαια για την πλήρη προάσπισή του ίδιου του Αστυνομικού αλλά και του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.

Ενώ βέβαια δεν προβλέπεται η νομική στήριξη για την υποβολή ένδικων μέσων από πλευράς του Αστυνομικού, δηλαδή στην ουσία μέχρι τώρα υπάρχει πρόβλεψη μόνο για την «αμυντική» προάσπιση του Αστυνομικού και μόνο.

Όμως ο Αστυνομικός ως Δημόσιος λειτουργός έχοντας ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οφείλει πάντοτε να παραπέμπει τον οποιοδήποτε παραβάτη στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και να βεβαιώνει τα Διοικητικά πρόστιμα και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη Αρχή και Υπηρεσία Νομικής προστασίας του.

Η νομική στήριξη πλέον των Αστυνομικών, τόσα έτη, πραγματοποιείται, δυστυχώς, μόνο από το ένστολο Αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα, με τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικες Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων ανά Διεύθυνση Αστυνομίας και με μπροστάρη βέβαια την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), ενώ παρά ταύτα η Συντεταγμένη Πολιτεία δεν έχει προβεί σε μία σύγχρονη θέσπιση νομοθετικής διάταξης με την οποία να προστατεύει, να υπερασπίζεται και να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα για την άμυνα και την από κάθε πλευράς προάσπιση του σκληρά εργαζόμενου Έλληνα Αστυνομικού.

11 Φεβρουαρίου 2018

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης