Ειρηνοδικείο Ιλίου: «Ναι» στην αλλαγή του κύριου ονόματος υιοθετημένου παιδιού για την προστασία της προσωπικότητας του

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε μητέρα ζητώντας την αλλαγή του κύριου ονόματος της θετής της κόρης, σχεδόν τεσσάρων ετών, από το «Νικόλ» στο «Αγάπη».

Όπως ανέφερε στην αίτηση της το όνομα «Νικόλ» παραπέμπει στην ξενική καταγωγή του θετού τέκνου της και διεγείρει υπόνοιες περί της ιδιότητας του παιδιού ως θετού. Παράλληλα τόνισε πως ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει πρόβλημα στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, ενώ το όνομα «Αγάπη» είναι αυτό στο οποίο ακούει και ανταποκρίνεται το ανήλικο τέκνο της.

Περιπτώσεις δυσμενών επιπτώσεων

Το Ειρηνοδικείο Ιλίου επισημαίνει στην απόφαση του (υπ´ αριθμόν 43/2019) πως «η συνταγματική προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5§1), επιβάλλει, σε περιπτώσεις δυσμενών επιπτώσεων του ονόματος επί του προσώπου που το φέρει, το δικαίωμα στο φερόμενο πρόσωπο, ή σε αυτούς που το επιμελούνται νομίμως έως την ενηλικίωσή του, να ζητήσει δικαστικώς τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης της ονοματοδοσίας του, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13§ 1 του Ν. 344/1976 και με τη διαδικασία του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ.».

Παράλληλα, το Ειρηνοδικείο Ιλίου τονίζει στην απόφαση του πως «η διόρθωση της ονοματοδοσίας, πρέπει να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικές προϋποθέσεις, δηλαδή η αιτούμενη μεταβολή θα πρέπει να αίρει κωλύματα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, που αντικειμενικά η χρήση του υπό διόρθωση ονόματος, ιδίως όταν προκαλεί σύγχυση στις κοινωνικές του σχέσεις, όπως συμβαίνει όταν το κύριο όνομα προσομοιάζει με επώνυμο (ΜΠρΧίου 175/1990 ΑρχΝ 1990/680) ή είναι άσχετο με τα ονόματα της οικογένειας του (ΜΠρΘεσσαλ 20438/2010 επί ονοματοδοσίας τέκνου από τη φυσική του μητέρα, πριν την υιοθεσία του)».

Ανταποκρινόταν στο όνομα «Αγάπη»

Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο έκρινε πως το σχεδόν τεσσάρων ετών υιοθετημένο κοριτσάκι, βουλγαρικής καταγωγής, το μόνο όνομα στο οποίο έχει συνηθίσει να ανταποκρίνεται είναι το όνομα «Αγάπη», καθώς με το όνομα αυτό (Αγάπη) προσφωνείται από την αιτούσα – θετή μητέρα του αλλά και από το σύνολο των μελών του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος της.

Αντίθετα, το κύριο όνομα του ανηλίκου «Νικόλ», που είναι ξενικό και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την οικογένεια της θετής μητέρας «διεγείρει υπόνοιες περί της ιδιότητας του τέκνου ως θετού, γεγονός που αντιβαίνει και στη μυστικότητα της υιοθεσίας και επομένως το όνομα αυτό ενέχει τον κίνδυνο πληροφόρησης του ανηλίκου, περί του ότι τυγχάνει θετό τέκνο, από τρίτα πρόσωπα αντί από την ίδια την αιτούσα και σε χρόνο μη κατάλληλο για την ψυχική του υγεία».

Συνεπώς το Δικαστήριο έκρινε ότι «συντρέχει σπουδαίος λόγος για την μεταβολή του κυρίου ονόματος της ανήλικης θετής θυγατέρας της αιτούσας από «Νικόλ» σε «Αγάπη» και για την συνακόλουθη διόρθωση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης της ανήλικης, καθώς με την μεταβολή αυτή αίρεται κώλυμα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας της τελευταίας».

_________________

* dikastiko.gr