Εγκύκλιος για την Εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ, Ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, και διαταγή του Α.Ε.Α. για την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Με την [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2018/03/EΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΕΛ-2018-ΜΕ-ΑΔΑ_jky.pdf”], υπ ‘αριθμ. Φ.251/44339/Α5 από 16-03-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την σχετική [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΣΤΗ-Σ.Α.Ε.Α.-ΜΕΣΩ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ.pdf” title=”ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.Α. ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ”] διαταγή του Α.Ε.Α. που αφορά την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Υπόδειγμα φόρμας αίτησης ενδιαφέροντος υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις το Ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 ([pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-2018_kpe.pdf” title=”ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ–2018_kpe”])