“Έχετε δει κανέναν πλην των Αστυνομικών στο δρόμο, στη διενέργεια ελέγχων για τον περιορισμό της πανδημίας;;»

Προτάσεις από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας, για την καταβολή επιδόματος στους Αστυνομικούς ως ένδειξη της Πολιτείας σε αναγνώριση του έργου και την συμβολής του από την πρώτη στιγμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας

«Πολύς λόγος (και δικαιολογημένα) γίνεται εκ μέρους συναδέλφων, από την περίοδο της πρώτης καραντίνας για την αντιμετώπιση του κορωνοιού, για τη μη καταβολή επιδόματος στους Αστυνομικούς ως ένδειξη κρατικής αναγνώρισης της συμβολής μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι μεταξύ άλλων, ανακλήθηκε ως και η χορήγηση αδειών. Για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα (και όχι ικετεύοντας σαν επαίτες) προτείνεται:

Αποστολή σχετικού εγγράφου, από τα πρωτοβάθμια σωματεία στους βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων της περιφέρειάς τους, με το οποίο αιτιολογημένα θα ενημερώνονται οι ανωτέρω για το δίκαιο του αιτήματός μας και θα ζητείται η ξεκάθαρη τοποθέτησή τους στο προκείμενο ζήτημα : συμφωνούν ή όχι με την καταβολή επιδόματος στους Αστυνομικούς για τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοιού;
Κατόπιν και με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των Βουλευτών θα συμφωνήσουν στο προφανές, την αποκατάσταση δηλαδή της σε βάρος των Ελλήνων Αστυνομικών αδικίας, θα ενημερωθούν τα αρμόδια υπουργεία και το κυβερνών κόμμα, και η Βουλή των Ελλήνων κατόπιν θα υποχρεωθεί να καταβάλλει το ανάλογο επίδομα, καθώς οι Έλληνες Βουλευτές εκφράζουν τη λαϊκή βούληση και ενεργούν με γνώμονα το συμφέρουν του λαού στα δημοκρατικά πλαίσια της αρχής της πλειοψηφίας.
Επισημαίνω ότι αντίστοιχη ενέργεια με αποστολή επιστολής στους κατά τόπους βουλευτές έχει λάβει χώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποκατάσταση της αδικίας με την καταβολή επιδόματος ή λήγει οριστικά η οποιαδήποτε συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι κλαυθμοί και οδυρμοί και διακρίνονται ξεκάθαρα οι πραγματικοί ”φίλοι” των Αστυνομικών, τους οποίους θα θυμόμαστε για ανταπόδοση της στήριξης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Επίσης θα γνωρίσουμε και όσους δεν στηρίζουν το αίτημα μας (δικαίωμά τους εννοείται) εμπράκτως ώστε δεν θα εξαπατηθούμε βγάζοντας selfies αβαντάροντάς τους προεκλογικά.
Όλα τα άλλα- άποψή μου-  είναι για εσωτερική κατανάλωση και αυτοπροβολή, κοινώς “να ‘χαμε να λέγαμε”.

ΥΓ. Για όσους αναρωτιόνται αν και για πιο λόγο δικαιούνται οι Αστυνομικοί τυχόν επίδομα επικαλούμεθα το ΑΡΘ. 8 της ”Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020” το οποίο ορίζει:

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Και ερωτούμε: έχετε δει κανέναν πλην των Αστυνομικών στο δρόμο, να εφαρμόζεi τα ανωτέρω;;»