ΕΑΣΥΑ: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ.

Ανακοίνωση της ΕΑΣΥΑ για συνάντηση της, με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ.

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα κ. Χύτα Κωνσταντίνο, τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Καρδιασμένο Μιχάλη και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους κ.κ. Αυρηλιώνη Γεώργιο και Καραγιαννόπουλο Δημήτριο, συναντήθηκε χθες Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. Ταξίαρχο ε.α. κ. Κουτσογιαννόπουλο Χρήστο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την οικονομική πορεία και τα εκκρεμή ζητήματα του Ταμείου, καθώς και να ανταλλάξουμε απόψεις – προτάσεις επί του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν τα εξής:

H βιωσιμότητα του Μ.Τ.Σ., οι κρατήσεις υπέρ του Ταμείου σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
Η εναρμόνιση του Ταμείου με το νέο μισθολόγιο (ν.4472/2017) και η ένταξη μετόχων και μερισματούχων στα αντίστοιχα ανά κατηγορία κλιμάκια, όπως προβλέπει ο νόμος.
Η καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) επιβάλλεται να συσχετίζεται με τις αλλαγές στους Βασικούς Μισθούς των Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Για να είναι τούτο εφικτό, τονίστηκε από την πλευρά μας, ότι κατά την άποψή μας, αναγκαία είναι η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του Ταμείου, αλλά ταυτόχρονα να μην θιγούν δικαιώματα τόσο των εν ενεργεία, όσο και των εν αποστρατεία συναδέλφων μας. Επίσης, τονίσαμε την άμεση ανάγκη εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης και για τα μερίσματα και τις αντίστοιχες κρατήσεις. Τα προαναφερόμενα ζητήματα αποτελούν και πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας.
Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την νομοθετική εκκρεμότητα που υπάρχει, ώστε να σταματήσει η προκαταβολή του Β.Ο.Ε.Α. και να γίνει τάχιστα η εκκαθάριση όλων των ετών. Σημειώνεται ότι από το 2017, το Μ.Τ.Σ. χορηγεί προκαταβολή του Β.Ο.Ε.Α., με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να απευθύνονται στην Ένωσή μας διαμαρτυρόμενοι και αναρωτώμενοι για το τι μέλει γενέσθαι.
Τέθηκε το θέμα της αναγνώρισης του γάμου (για γάμους που έχουν τελεστεί πριν το έτος 2002 – ν.3036/2002 άρθρο 17). Ιδιαιτέρως τονίστηκε από τον αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Καραγιαννόπουλο Δημήτριο ότι ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις κρατήσεις που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν, με την απόδοση που έχουν αυτές στον παρόντα χρόνο και όχι με τα σημερινά ισχύοντα, διότι τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι συνάδελφοι που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώρισή του είναι πάρα πολύ μεγάλα, έπειτα από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου .
Εκπροσώπηση των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ, το οποίο αποτελεί πάγιο και χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Σήμερα, η Αστυνομία εκπροσωπείται μόνο από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ενώ ο Στρατός εκπροσωπείται και από εν ενεργεία. Για λόγους χρηστής εκπροσώπησης, τονίσαμε την άμεση ανάγκη ύπαρξης νομοθετικής ρύθμισης ώστε να αρθεί αυτή η κατάφορη αδικία.
Συζητήθηκε το θέμα του ΝΙΜΤΣ. Από την πλευρά μας τονίστηκε εμφατικά η άμεση ανάγκη διεύρυνσης και για τους συναδέλφους που κατέχουν βαθμό από Αρχιφύλακα και κάτω. Μεταφέραμε ότι είναι απαράδεκτο να ζητείται βεβαίωση Αστυνομικού από την Υπηρεσία του και να μην υπάρχει μία βάση δεδομένων, η οποία θα ενημερώνεται διαρκώς, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α. Επίσης, προτάθηκε όπως με την καταβολή ενός σχετικού χαμηλού αντιτίμου να δίνεται η δυνατότητα επίσκεψης στο εν λόγω νοσοκομείο και ασφαλισμένων στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. παραδέχτηκε ότι όσα του θέσαμε ήταν δίκαια και ότι σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα κινηθεί προς την κατεύθυνση επίλυσής τους. Πρότεινε παράλληλα όπως ποσοστό 5% από τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ., να αποδίδεται και να περιέρχεται ως πόρος στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στο Μ.Τ.Σ. Και τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την πρόταση έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. από πλευράς των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα παρακολουθεί τις εξελίξεις για τα ανωτέρω ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της, δεσμευόμενη να τα μεταφέρει μέσω της Ομοσπονδίας μας, στους αρμόδιους, ζητώντας παράλληλα την επίλυσή τους.