ΕΑΣΥΑ: Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που έχει εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ., σε πολιτική

Ανακοίνωση της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας

Θέμα: «Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που έχει εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ., σε πολιτική»

Κύριε Υπουργέ,

Δεν είναι λίγα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών που έχουν απευθυνθεί στα γραφεία μας ζητώντας την αποκατάσταση μια χρόνιας αδικίας που αφορά τη μετατροπή της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Το υπ’ αριθ. 9028/1469 από 27/3/2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Μεταφορών/ Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας/ Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας γνωστοποίησε σε όλες οι Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, καθώς και στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τα κάτωθι: «Με το άρθρο 16 παρ.2 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) ρυθμίστηκε η δυνατότητα μετατροπής αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν εκδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ. σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, εφόσον εκείνες είχαν εκδοθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ 15 Α’). Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε η αριθμ.οικ.47272/5763/2009 (ΦΕΚ 1917 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου καθορίζονταν περαιτέρω η διαδικασία και τα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της δικαιολογητικά. Βάσει των προαναφερόμενων, ήταν και είναι και σήμερα δυνατή η μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 19/1995, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 (χρόνο έναρξης ισχύος του ανωτέρω, κατά το άρθρο 17) μέχρι και 18.1.2013, οπότε και καταργήθηκε στο σύνολό του, λόγω αντικατάστασής του από το π.δ.51/2012 (ΦΕΚ 101 Α’). Κατά συνέπεια, άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες χορηγήθηκαν από την 19.1.2013 και μετά από την ΕΛ.ΑΣ., δεν μετατρέπονται κατά τα ως άνω οριζόμενα, διότι εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις του π.δ. 51/2012, όπου δεν ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία.»

Κύριε Υπουργέ,

Το όλο ζήτημα είχε διευθετηθεί στο παρελθόν με δική σας παρέμβαση επί Υπουργίας σας, μέχρις ότου παύσει να ισχύει και πάλι, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση, αρκετά ζητήματα τα οποία δεν έχουν οικονομικό κόστος, επιλύονται άμεσα. Την ίδια βούληση σας καλούμε να επιδείξετε και πάλι, ώστε το προαναφερόμενο ζήτημα να ρυθμιστεί προς όφελος των εργαζομένων αστυνομικών – μελών μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών