ΕΑΣΥ ΘΣΝ: Καταγγελία Αστυνομικού για συμπεριφορά ιατρού 424 ΓΣΝ κατά τη διάρκεια εξέτασης

Καταγγελία διαβίβασε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων  Θεσσαλονίκης στον Υ/Δ του 424 ΓΣΝ ΘΣΝ ύστερα από αναφορά Αστυνομικού για επιμεμπτη συμπεριφορά ιατρού κατά την εξέταση του.

Προς: Τον Υποδιευθυντή του 424 ΓΣΝΕ
κ. ΓΚΟΥΒΑ Γεώργιο
Κοιν.: 1) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγο κ. Φώτιο ΔΟΜΖΑΡΙΔΗ
2) Διευθυντή του Κ.Ι.Θ.
Αστυνομικό Διευθυντή (ΥΙ) κ. Βασίλειο ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

Θέμα: «Παράπονα μέλους μας για συμπεριφορά ιατρού 424 ΓΣΝ κατά τη διάρκεια εξέτασης»

Κύριε Διευθυντά,

Στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, περιήλθε η συνημμένη γνωστοποίηση συναδέλφου – μέλους μας σχετικά με τα διαλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια σημερινής εξέτασης. Η μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία μας, δεν επιτρέπεται να αμαυρώνεται από αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές που υποτιμούν το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι Αστυνομικοί εντάσσονται στους δικαιούχους περίθαλψης των στρατιωτικών νοσοκομείων και η παροχή υπηρεσιών υγείας δεν επαφίεται στην διάθεση εκάστου ιατρού. Οι στρατιωτικοί γιατροί οφείλουν με αίσθημα ευθύνης να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου που ζητάει τη βοήθεια τους, πέρα από οποιαδήποτε ακραία προσωπική άποψη ή αγκύλωση.
Αυτό υπαγορεύεται από τη φύση του λειτουργήματος του ιατρού και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Αν παρά ταύτα, η κρίση και η παροχή υπηρεσιών κάποιου ιατρού επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που ουδεμία σχέση έχουν με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός του, απαιτείται ουσιώδης έρευνα για την καταλληλότητα και την ιατρική επάρκεια του προσώπου που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να ελέγξετε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι μεμονωμένο, και να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα του ελέγχου σας.
Σας ενημερώνουμε ότι το μέλος μας επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του.

Επισυναπτόμενα έγγραφα
1) Γνωστοποίηση περιστατικού από μέλος της Ένωσης
2) Υπηρεσιακό σημείωμα από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης
3) Έγγραφο ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων 424 ΓΣΝ