ΕΑΠΣ: Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υ/Γ εα) Ν. Τόσκα

Συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποίησε ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ν. Τόσκα.

Στην συνάντησή (01/10), τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΠΣ, ενήμερωσε τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό, για τα ζητήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό, -το θεσμικό πλαίσιο μεταθέσεων- κρίσεων και προαγωγών, την εξέλιξη των χαμηλοβάθμων (βαθμολόγιο)- και το Πυροσβεστικό Σώμα ( θεσμική υστέρηση, την κεντρική διοικητική οργάνωση του Π.Σ., την εκπαίδευση), ενώ δεν παρέλειψαν να εκφράσουν έντονη δυσαρέσκεια για “την πολυετή εγκατάλειψη του πυροσβεστικού οργανισμού” αναφέρεται σε σχετική ανακόινωση της ΕΑΠΣ, και είχε ως αποτέλεσμα

    “τους συναδέλφους  με μία στολή υπηρεσίας τύπου ‘πλύνε -βάλε”, χωρίς χορηγήσεις Μέσων Ατομικής Προστασίας

  • την επιχειρησιακή δράση χωρίς να καλύπτεται από θεσμοθετημένους κανόνες υγείας και ασφάλειας
  • τα πυροσβεστικά οχήματα γηρασμένα σε μεγάλο ποσοστό και με πολλά από αυτά με φθαρμένα ελαστικά
  • τον εθνικό εναέριο πυροσβεστικό στόλο μικρό και γηρασμένο
  • το πυροσβεστικό προσωπικό τριχοτομημένο και διαφορετικής επαγγελματικής αξιοποίησης”
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής ΥΠουργός Προστασίας του Πολίτη, εξέφρασε την πρόθεση “για την προώθηση στα πλαίσια του εφικτού των βέλτιστων λύσεων για την επίλυση των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος” ενώ τέθηκε υπόψιν του, το επικουρικό ταμείου του ΠΣ