ΕΑΠΣ: “Η πολιτική ηγεσία συμφωνώντας με το ξεπερασμένο αναχρονιστικό και αδιαφανή σύστημα κρίσεων, έφερε ΠΔ με φωτογραφική διάταξη”

Επιστολή στον Πρωθυπουργό, για τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε η ΕΑΠΣ.

image

Προς Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Αλέξη Τσίπρα

Κύριε Πρωθυπουργέ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2016. Μιας διαδικασίας που πέρα από την διαμόρφωση της υπηρεσιακής εξέλιξης των στελεχών του Σώματος, διαμορφώνει την ηγεσία και διοίκηση των μονάδων του κεντρικού επιχειρησιακού βραχίονα της πολιτικής προστασίας σε όλη την χώρα.
Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προφανώς συμφωνώντας με το ξεπερασμένο αναχρονιστικό και αδιαφανή σύστημα κρίσεων και προαγωγών, το μόνο που έπραξε, παραμονές των κρίσεων, ήταν άνευ οιοιδήποτε διαλόγου να φέρει Π.Δ. με φωτογραφική διάταξη και διαδικαστικές διορθώσεις.
Δεν είχε όπως την πρόθεση ούτε καν αν ανοίξει το διάλογο για νέο θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών, ούτε καν να αξιολογήσει την κατατιθέμενη υπηρεσιακή πρόταση που είχε συνταχθεί. Δυστυχώς η Πολιτική ηγεσία επανέλαβε την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων, διατηρώντας το θεσμικό πλαίσιο του 1992.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Είχαμε χαιρετίσει τις προγραμματικές σας δεσμεύσεις για :
– Επικαιροποίηση – αναδιάρθρωση του Π.Δ 305 για τις κρίσεις –προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ
– σύνταξη νέου βαθμολογίου αποκλειστικά για τους κατώτερους.
– Η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από διακομματική επιτροπή.
– Τη κατάργηση της θέσης του ενός από τους δύο Υπαρχηγούς, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από δύο Επιθεωρητές.
– Κριτήρια – μοριοδότηση σε τρία επίπεδα Ανώτατο – Ανώτερο – Κατώτερο για τις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ
– Άμεση σύνταξη και ψήφιση θεσμικού πλαισίου για Εξειδίκευση (επέκταση των κατηγοριών Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων)»

Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας ή τα λησμόνησε ή δεν τα ενστερνίζεται.
Άραγε να συνεχίζουμε να ελπίζουμε.