Ε.ΑΣ.Υ.Α: Ενημέρωση για τα υπομνήματα πρακτικής εκπαίδευσης Δοκίμων των Σχολών

Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. ενημερώνει για τα υπομνήματα πρακτικής εκπαίδευσης Δοκίμων των Σχολών

Η ανακοίνωση της Ε.ΑΣ.Υ.Α:

Σχετ: 1) Υπ’ αριθ. 039 από 06/07/2017 έγγραφό μας

2) Η από 04/01/2018 κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αττικής

3) Η από 28/02/2018 κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αττικής

4) Υπ’ αριθ. 021 από 28/02/2019 ανακοίνωσή μας

5) Υπ’ αριθ. 501/1-α’ από 24/09/2019 έγγραφό μας

6) Υπ’ αριθ. 501/2 από 16/11/2019 έγγραφό μας

Συνάδελφοι,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με τα ανωτέρω σχετικά – ενδεικτικά έγγραφα, αλλά και με παρεμβάσεις της προς όλους τους αρμόδιους Φορείς, ήταν η πρώτη Ένωση Πανελλαδικά που ανέδειξε το άλυτο μέχρι πρότινος ζήτημα, των ανεξόφλητων υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις που εκκρεμούσαν από το έτος 2016, συμπεριλαμβανομένων και των υπομνημάτων πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, την 30 & 31 Ιουλίου 2019 στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ, το Προεδρείο της Ένωσής μας κατέθεσε δια ζώσης Υπόμνημα στη νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο ζητήσαμε την επίλυση του όλου ζητήματος μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Τούτο θέσαμε και στην συνάντηση του Οκτωβρίου 2019, στην οποία το Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. επέδωσε στον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, σχετικό Υπόμνημα με τις προτάσεις μας. Ανάλογες και αποφασιστικές υπήρξαν και οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας.

Ο αγώνας του συνδικαλιστικού μας κινήματος δικαιώθηκε, αφού με το άρθρο 121 του Ν. 4636/2019 Τεύχος A’ 169 από 01.11.2019 «Ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», το όλο ζήτημα επιλύθηκε οριστικά και μαζί με αυτό τα περισσότερα εκκρεμή υπομνήματα πρακτικής εκπαίδευσης.

Επειδή, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ένωσή μας γίνεται αποσπασματικά αποδέκτης ερωτημάτων αναφορικά με τη σύνταξη και τη διεκπεραίωση των υπομνημάτων, μετά από επικοινωνία πολλών εβδομάδων με τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες και συναντήσεών μας μαζί τους, θα θέλαμε να παρέχουμε στα μέλη μας μια πληρέστερη και αναλυτικότερη ενημέρωση για τις οικονομικές υποθέσεις υπομνημάτων πρακτικής εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων και πρώην Ε.Φ. – νυν Αστυφυλάκων, ως εξής:

Εκπαιδευτική Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων 2011-2013: Το σύνολο των μηνών πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2011-2013, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου σε παρελθόντα χρόνο, για όλους τους εκπαιδευόμενους. Ζήτημα, το οποίο όταν προέκυψε (ανωτέρω 2 & 3 σχετικά έγγραφα) , η Ένωση Αθηνών, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Πειραιά, Β/Α Αττικής και Δυτικής Αττικής, απευθύνθηκε στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, απαιτώντας να αποδοθούν και να πληρωθούν στους συναδέλφους της σειράς 2011-2013, οι νόμιμες αποζημιώσεις της πρακτικής τους εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτική Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων 2016-2018: Οι οφειλόμενοι μήνες της πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2016-2018, εξοφληθήκαν εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019 και τα όποια υπόλοιπα θα εξοφληθούν έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2020. Επιπλέον, εκκαθαρίστηκαν με την Νομοθετική Ρύθμιση του Νοεμβρίου, όλοι οι «προβληματικοί» μήνες, όπως αιτούνταν η Ένωσή μας. Όλα τα οφειλόμενα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς μισθοδοσίας των δικαιούχων.
Εκπαιδευτική Σειρά Δοκίμων Αστυφυλάκων 2017-2019: Όλοι οι οφειλόμενοι μήνες πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2017-2019 εξοφληθήκαν τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο του 2019 και τα όποια υπόλοιπα θα εξοφληθούν, επίσης, έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2020. Επιπλέον, εκκαθαρίστηκαν με την Νομοθετική Ρύθμιση του Νοεμβρίου, όλοι οι «προβληματικοί» μήνες, όπως αιτούνταν η Ένωσή μας. Όλα τα οφειλόμενα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς μισθοδοσίας των δικαιούχων.
Εκπαιδευτική Σειρά Ειδικών Φρουρών 2011 (6η σειρά): Η εξόφληση των υπομνημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης πρώην Ειδικών Φρουρών της 6ης εκπαιδευτικής σειράς 2011 – νυν Αστυφυλάκων, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Τα υπομνήματα αυτά επειδή αφορούν έτος το οποίο δεν προβλέφθηκε με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Νοεμβρίου 2019, προφανώς λόγω έλλειψης ενημέρωσης των αρμοδίων, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα ποσά στους συναδέλφους, μεγάλος αριθμός εκ των οποίων σήμερα αποτελούν μέλη της Ένωσής μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ

Όταν στην εφαρμογή υπομνημάτων εμφαίνεται η ένδειξη «Αναμονή πληρωμής μέσω Ε.Α.Π. (Υ.Δ.Ε.)», σημαίνει ότι το Υπόμνημα έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία εκκαθάρισης και συνήθως λίγες ημέρες πριν ή και λίγες μετά από την ημερομηνία που αναγράφει, θα καταβληθεί το ποσό στο λογαριασμό μισθοδοσίας του δικαιούχου. Η ένδειξη αυτή υπάρχει, διότι ο διαχειριστής της Υπηρεσίας δεν ενημερώνεται από την Υπηρεσία εκκαθάρισης για το πότε αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Όταν στην εφαρμογή υπομνημάτων εμφαίνεται η ένδειξη «Έγκριση από Ελεγκτική Αρχή», σημαίνει ότι το υπόμνημα έχει εκκαθαριστεί μέσω την παγίας προκαταβολής της Υπηρεσίας και τα χρήματα βρίσκονται στο διαχειριστή αυτής. Οπότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της Υπηρεσίας για την πληρωμή. Σε πολλές περιπτώσεις που ο αστυνομικός έχει μετακινηθεί σε άλλη Υπηρεσία, ο διαχειριστής καταβάλει το ποσό που αναγράφει η εφαρμογή, στο λογαριασμό μισθοδοσίας του. Εάν ο/η δικαιούχος δεν έχει λάβει το ποσό που αναγράφεται, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της Υπηρεσίας.
Συνάδελφοι,

Φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να:

α) Επιλυθεί μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης, το άλυτο μέχρι σήμερα ζήτημα της εξόφλησης υπομνημάτων πρακτικής εκπαίδευσης της 6ης εκπαιδευτικής Σειράς πρώην Ειδικών Φρουρών 2011 (νυν Αστυφυλάκων), αρκετοί εκ των οποίων έχουν απευθυνθεί στην Ένωσή μας για την διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

β) Απαγκιστρώνεται από γραφειοκρατικούς σκοπέλους η διαδικασία της εξόφλησης των υπομνημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων από την εκπαιδευτική σειρά 2018 και έπειτα, καθυστερώντας με τον τρόπο αυτό την καταβολή τους για μετά το τέλος της πρακτικής τους εκπαίδευσης, όπως πρόσφατα έχουμε πληροφορηθεί.

Η προσπάθεια που καταβάλει η Ε.ΑΣ.Υ.Α. είναι άοκνη και συνεχής!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο