Δυσαρέκεια από την προσωπική προβολή προϊσταμένου Αστυνομικής Υπηρεσίας.. ενόψει κρίσεων

Το ΠΔ το οποίο οριοθετεί χρονικά τις κρίσεις της ΕΛΑΣ, εχει προκαλέσει αναστάστωση σε όσους κρίνονται και σε όσους θέλουν να “μείνουν και να γίνουν”, όπως άλλωστε συέβαινε πάντα.. αλλά σε αυτές τις κρίσεις οι “διαβουλεύεις” και οι “επαφές” έχουν ενταθεί.. ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η ημερήσια έκδοση Αστυνομικών ανακοινώσεων, υπερβάινει τις ανακοινώσεις του συνόλου, των Αστυνομικών Υπηρεσιών..

imageΕντονη και διαρκώς αυξανόμενη δυσαρέσκεια εκφράζεται απο στελέχη Αστυνομικής Υπηρεσίας η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, μεταξύ των Αξιωματικών και του προσωπικού, για “τάσει” προβολής σε προσωπικό επίπεδο και όχι σε υπηρεσιακή ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο σύνολό του.

Μεταξύ των επιχειρησιακών σχολιάζεται έντονα ότι “άλλοι κάνουν την δουλειά και άλλος καρπώνεται την δόξα”.

..κρίσεις έιναι θα περάσουν και ..”καθής εφώ ετάχθει”… στο “ταμείο”.