ΔΣΑ: “Φαινόμενα συγχρωτισμού στο Εφετείο Αθηνών”

Ανακοίνωση αναφορά του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)

Σε αναφοράς προς την Προϊσταμένη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, με κοινοποίηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, προχώρησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρης Βερβεσός.

Αναλυτικά η αναφορά του προέδρου του ΔΣΑ

«Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, από την έναρξη του δικαστικού έτους παρατηρούνται καθημερινά σχεδόν, στο Εφετείο Αθηνών φαινόμενα ιδιαίτερα έντονου συνωστισμού και συγχρωτισμού εντός και εκτός των δικαστικών αιθουσών. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί προφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, δεδομένης και της πρόσφατης έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού στην Αττική.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως λάβετε άμεσα ως μόνη προς αυτό αρμόδια Αρχή, κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου αφενός να περιορισθεί ο συγχρωτισμός προσώπων, με την παρουσία εντός του κτιρίου μόνο εκείνων οι οποίοι έχουν θεσμική αποστολή (συνήγοροι, διάδικοι, μάρτυρες, κ.λπ.) και αφ’ ετέρου όπως γίνει χρονικός διαχωρισμός των πινακίων σε όλες τις αστικές και ποινικές υποθέσεις.
Προς το σκοπό αυτό ζητούμε την άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις μας«.

Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός