Δόθηκε παράταση για τις άδειες κατοχής συλλεκτικών όπλων

Ανακοινώθηκε με σχετική απόφαση του Υπουργειου Προστασίας του Πολίτη παράταση για τις άδειες κατοχής συλλεκτικών όπλων .

Παρατείνεται μέχρι την 31.12.2016 η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 422 από 22.02.2016) και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Για τους ενδιαφερόμενους, η ανανέωση χορήγησης των σχετικών αδειών είναι η προσκόμιση βεβαίωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ΄ από 27.07.2004 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ενω καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά ανανέωσης της άδειας τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη ισχύος της.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές Αρχές