Δήμος Αιγιαλείας: “Παράνομη η τοποθέτηση και η λειτουργία του τρένου στα Ψηλαλώνια”

Ανακοίνωση για το ατύχημα με το τρενάκι στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων Αιγίου, εξέδωσε η Δημοτική Αρχή Αιγιαλείας.

Εκφράζει τη θλίψη της και την συμπαράστασή της Δημοτικής Αρχής Αιγιαλείας στην οικογένεια του Δημήτρη Δημητριάδη για το ατύχημα  (12/12) με το τρενάκι στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων Αιγίου, διευκρινίζει:

“Στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων της Δ.Κ. Αιγίου και σε χώρο διαφορετικό του Πάρκου των Χριστουγέννων, ο πλειοδότης για την τοποθέτηση παιχνιδιών που προέκυψε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, εντελώς παράνομα και αυθαίρετα προέβη στην τοποθέτηση των παιχνιδιών αυτών ανάμεσα στα οποία και το τρενάκι, εν αγνοία των υπηρεσιών του Δήμου και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αδειοδότησή του.

Ήτοι:

1.Έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

2.Προέγκριση για την τοποθέτηση των εν λόγω παιχνιδιών προκειμένου να ελεχθεί από την Επιτροπή Θεαμάτων

3.Υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση το πόρισμα της επιτροπής θεαμάτων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ο Δήμος Αιγιαλείας προέβη άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που συνίστανται, στην ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που κατακύρωσε το διαγωνισμό λόγω παραβίασης των όρων της δημοπρασίας και των διατάξεων των νόμων, καθώς και στην αποστολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στο Α.Τ. Αιγίου, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, κατά παράβαση του νόμου”.