Διευκολύνσεις για την προστασία των παιδιών της Αστυνομικής οικογένειας

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ αναφορικά με επιστολή προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ για την προστασία των ανηλίκων μελών αστυνομικών οικογενειών

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Θέμα: «Διευκολύνσεις για την προστασία των παιδιών της Αστυνομικής οικογένειας»

Κύριε Αρχηγέ,

Όπως γνωρίζετε, από σήμερα, με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, θα παραμείνουν κλειστά για 15 ημέρες, όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με στόχο την πρόληψη της εξάπλωσης στη χώρα μας του επικίνδυνου νέου ιού, COVID -19.

Το μέτρο αυτό έχει καθολική εφαρμογή, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων οικογενειών με ανήλικα παιδιά, τα οποία θα παραμείνουν αναγκαστικά στα σπίτια τους και οι γονείς τους οφείλουν να μεριμνήσουν για την ασφάλειά τους, όσο θα απουσιάζουν στην εργασία τους.

Το πρόβλημα αυτό καλούνται να το αντιμετωπίσουν σχεδόν όλες οι οικογένειες των αστυνομικών, ιδίως δε όσοι και όσες είναι συζευγμένοι με συναδέλφισσες και συναδέλφους, αντίστοιχα, και που, υπό κανονικές συνθήκες, έχουν ρυθμίσει τα ζητήματα της φροντίδας των παιδιών τους, ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε αστικά κέντρα, στην περιφέρεια ή στη φύλαξη των συνόρων.

Επειδή από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το έκτακτο αυτό μέτρο, η Ομοσπονδία μας δέχτηκε εύλογα ερωτήματα, ως προς το ενδιαφέρον της Υπηρεσίας, παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που οπωσδήποτε διατυπώνονται ήδη σε υπηρεσιακό επίπεδο και δώσετε τις δέουσες εντολές για τη διευκόλυνση των συναδέλφων/συναδελφισσών μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε την αγωνία που σας μεταφέρουμε, και ως διοίκηση, θα επιδείξετε τα αναμενόμενα αντανακλαστικά για την προστασία όλων των παιδιών της αστυνομικής οικογένειας, υιοθετώντας τις οδηγίες και τις διευκολύνσεις που θα ισχύσουν για όλο το δημόσιο τομέα και μάλιστα με ιδιαίτερη ελαστικότητα για το αστυνομικό προσωπικό, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας του, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελληνική Αστυνομία θα κληθεί και πάλι να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον ενός ύπουλου και επικίνδυνου για τη δημόσια υγεία, ιού.

Προέχει η ασφάλεια των παιδιών μας!

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.