“Η διαδικασία της “πρώτης φοράς αριστεράς” κρίσεων, συνεχίστηκε με της “πρώτης φοράς αριστεράς” επανακρίσεων, στο γνωστό “στρεβλό τόνο””

Ενόψει των επερχόμενων κρίσεων για τους Αξιωματικούς του ΠΣ, σχόλιο συνδικαλιστή* της ΕΑΠΣ

“Από ότι ακούγεται η διαδικασία της “πρώτης φοράς αριστεράς” κρίσεων, συνεχίστηκε με της “πρώτης φοράς αριστεράς” επανακρίσεων, στο γνωστό “στρεβλό τόνο” του υψηλού κτιρίου. Πάντως επειδή και οι κρίνοντες κρίνονται, πέρα από την οιαδήποτε διοικητική διαδικασία, υπάρχει και έτερη η οποία βασίζεται στο μότο: “η αρμοδιότητα ανατίθεται, η ευθύνη αναζητείται”… και όποιος κατάλαβε κατάλαβε”, σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ, Γιάννης Σταμούλης .