ΔΕΛΤΑ: “Διαμελισμός” σε 10νέες ομάδες ΟΠΚΕ- ΔΥΑΤ- ΔΙΑΣ

Στην ΟΠΚΕ θα καταλήξουν οι 100 από τους 240 Αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ μετά τη πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να την καταργήσει.

Στα στελέχη της (πρωην) ομάδας ΔΕΛΤΑ ζητήθηκαν δηλώσεις προτίμησης για μετάβαση τους στις ομάδες της ΟΠΚΕ, στα ΜΑΤ και τη ΔΙΑΣ. Οπως αποφασίστηκε από τις οργανωτικές ανάγκες των υπηρεσιών, προβλέπεται να τοποθετηθούν 100ένστολα στελέχη στην ΟΠΚΕ, 80 έως 100 στη ΔΥΑΤ (ΜΑΤ- ΥΜΕΤ) ενω 40 με 60 θα ενταχθούν στη ΔΙκυκλη ΑΣτυνόμευση.

Τα άτομα τα οποία αποφασίστηκε να στελεχωσουν τις ομάδες ΟΠΚΕ, έχει προβλεφθεί να ενταχθούν σε 10 (νέες) ομάδες προς ενίσχυση στις 20 ομάδες ΟΠΚΕ οι οποίες επιχειρούν με αποκλειστική αρμοδιοτητα την αστυνόμευση στον άξονα του τομέα ευθύνης της Δυτικής Αττικής.

Το ένστολο προσωικό της (πρωην) ΔΕΛΤΑ πριν την αναληψη καθηκόντων τους θα περάσουν από επιτροπές αξιολόγησης και την προβλεπόμενη εκπαίδευση πριν την ένταξή τους στις νέες τους Υπηρεσίες.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport