ΔΑ Χίου και Σάμου: Οι νέοι Αστυνομικοί Διευθυντές

Από τη ΔΑ Θεσσαλονίκης και τη ΔΑ.Αθημών, οι νέοι Αστυνομικοί Διευθυντές σε Χίο και Σάμο.

Ο αστυνομικός διευθυντής κ. Αθανάσιος Μπασιούκας, προερχόμενος από την διεύθυνση αστυνομίας Θεσσαλονίκης, τοποθετείται – μετά από δυστοκία ολίγων ημερών – διευθυντής στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, στην θέση του αποστρατευθέντος κ. Παναγιώτη Καλλέλη.

Ο κ. Μπασιούκας είχε προαχθεί κατά τις κρίσεις της ΕΛΑΣ το 2016 στον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του στη Χίο.
Με την ίδια διαταγή του αρχηγείου της ΕΛΑΣ καλύφθηκε και η θέση του διευθυντή στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμου, με τον αστυνομικό διευθυντή κ. Λάζαρο Ελευθεριάδη, προερχόμενο από την διεύθυνση αστυνομίας Αθηνών.
__________

* astraparis.gr