“Χωρίς κόστος”

Είναι γνωστό ότι σε παγκόσμια πρωτοτυπία στήν Ελλάδα το επάγγελμα του αστυνομικού δέν είναι ούτε επικίνδυνο ούτε ανθυγιεινό.

Η Ελληνική πολιτεία με τους εκάστοτε κυβερνώντες φρόντισε διαχρονικά να αρνηθεί στον Έλληνα αστυνομικό το αυτονόητο.

Ο Αστυνομικός βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου εν καιρό ειρήνης.

Οι 127 νεκροί απο το 1984 οι εκατοντάδες μήν πώ χιλιάδες τραυματίες αστυνομικοί την ώρα του καθήκοντος δεν έχουν συγκινήσει διαχρονικά τις κυβερνήσεις που πάντα μένουν στις καλές προθέσεις.

Αντιθέτως ικανοποιούσαν αλλες κοινωνικές ομάδες αναγνωρίζοντας το επικίνδυνο και ανθυγιεινό σε (κομμώτριες, ταμίες τραπεζών κλπ) δίνοντας τους και τα σχετικά επιδόματα – προνόμια συνταξιοδοτήσεις.

Με την ψήφιση του ν 4387/2016 και την αύξηση των ορίων ηλικίας ,την αλλαγή τρόπου υπολογισμού των συντάξεων καθώς και την ένταξη του συνόλου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ την αναπροσαρμογή – ομογενοποίηση – ισότητα τών κρατήσεων , την κατάργηση παλαιότερων ρυθμίσεων είναι θεμιτό ο Έλληνας αστυνομικός να θέλει την ίση μεταχείριση, ισότητα στον τομέα των παροχών.

Ο Έλληνας αστυνομικός σαν εργαζόμενος και πολίτης αυτής της χώρας επιθυμεί την ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων .
Να αναγνωριστεί το επάγγελμα μας σαν επικίνδυνο και ανθυγιεινό και δέν θέλουμε αύξηση ούτε σχετικό επίδομα πέραν τους ενός ευρώ και αυτό γιά νά δικαιολογείται η καταβολή του.

Είναι επιβεβλημένη η δίκαιη κατανομή αυτού και μετά την θέσπιση του.

Όλοι μας θα συνεχίσουμε να μόχθουμε καθημερινά μέ τόν επαγγελματισμό και το φιλότιμο που διακρίνει διαχρονικά τον αστυνομικό κάνοντας την δουλειά μας με σύμμαχο τον πολίτη και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία φροντίζοντας για το αγαθό της ασφάλειας, της κοινωνικής συνοχής.

Για τον αστυνομικό η θέσπιση του είναι θέμα ισότητας αξιοπρέπειας καί αναγνώρισης του πολυδιάστατου ρόλου του στην κοινωνία.

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Εύαγγελος
Μέλος Ε.Α.Υ.Θεσσαλονίκης-Ελεγκτικής επιτροπής I.P.A.Θεσσαλονίκης-Μέλος Α.Σ.Π.Α.