Αθώοι όλοι οι κατηγορούνοι για το Alter, παρά την πρόταση ενοχής της Εισαγγελέως

Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι, στην υπόθεση του Alter παρά την πρόταση ανοχής της Εισαγγελέως Έδρας.
Με απόφαση της Προέδρου Έδρας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών αθώοι κρίθηκαν οι βασικοί μετοχοι του τηλεοπτικού σταθμού Alter, Γεώργιος και Ανδρέας Κουρής καθώς και ο Κώστας Γιαννίκος για μη απόδοση προς το Δημόσιο φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) ύψους 1.537.727 ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κωστας Γιαννίκος με την ιδιότητα του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου της «Ελεύθερης Τηλεόρασης Α.Ε.» δεν απέδωσε στο Δημόσιο κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.2.2011 έως 30.9.2011 Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών ύψους 1.537.727 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων 405.716 ευρώ.

Ο φόρος είχε βεβαιωθεί από τις 9.2.2012 αλλά η εταιρεία δεν άσκησε προσφυγή, ούτε κατέθεσε αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς, οπότε η φορολογική εγγραφή θεωρείται οριστική.

Οι Γιώργος και Ανδρέας Κουρής διώκονταν για ηθική αυτουργία στην πράξη. Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει η εισαγγελέας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των κατηγορουμένων, Θεμιστοκλής Σοφός και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσαν σήμερα (08/11): «Πρόκειται για μια ορθή δικαστική κρίση γιατί η υποχρέωση απόδοσης ΦΜΥ προϋποθέτει την πραγματική καταβολή μισθού και την πραγματική παρακράτηση επ’ αυτού ΦΜΥ και όχι λογιστικούς – θεωρητικούς μισθούς και, αντίστοιχα, ανύπαρκτες παρακρατήσεις ΦΜΥ».