Άρση της απαγόρευσης μετακίνησης για κυνηγούς και ψαράδες

Υπεγράφη ΚΥΑ και δημοσιεύτηκε ανήμερα Χριστουγέννων, σύμφωνα με την οποία άρονται οι περιορισμοί της μετακίνησης ψαράδων και κυνηγών εντός Περιφερειακών Ενοτήτων

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ με ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου 2020, η μετακίνηση θα επιτρέπεται μεταξύ 5:00 έως τις 22:00, με συμμετοχή μέχρι δύο ατόμων και εφαρμογή όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας.

Η μετακίνηση επιτρέπεται και αφορά το ψάρεμα από την ακτή, ωστόσο εξαιρεί το ψάρεμα με σκάφη τα οποία θα συνεχίσουν να είναι δεμένα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2021. Τις επόμενες ημέρες η σχετική απόφαση θα έχει διαβιβαστεί και στα κατα τρόπους Λιμεναρχεία όλης της χώρας από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Θηροφυλακής σε όλη την επικράτεια.

Το ΦΕΚ αναφέρει σχετικά: Άρθρο 3 «Περιορισμός της κυκλοφορίας» 2. Από τις 5:00 έως τις 22:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ιζα) Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας, ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/ αλιέων για λόγους ασφαλείας, ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας».