Αρχιλοχίας: “Διάβασα τα ονόματα που εγκρίθηκαν για τα ΚΑΑΥ.. δεν είμαι ούτε στους επιλαχόντες”|ΑΠΟΨΗ *

Καταγγελία για τη διαδικασία επιλογής στα ΚΑΑΥ Αγ.Ανδρεα παραθέτει Αρχιλοχίας του Στρατού.

image

Στο επίσημο site της ΕΑΑΣ, κοινοποιήθηκαν όλα τα ονόματα των επιλεγέντων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.  Ωστόσο Αρχιλοχίας καταγγέλλει τη διαδικασία επιλογής όσων έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων.

image