Σχετικά με τα αναδρομικά μισθών τα οποία εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών|ΑΠΟΨΗ*

Σχετικά με τα αναδρομικά μισθών τα οποία εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών

image

Βάση της ΠΟΛ 1132/2015 και 1041/2016 αναφορικά με τα αναδρομικά μισθών τα οποία εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, ισχύουν τα εξής:
Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς, με σναδρομικά μισθών προηγούμενων ετών, θα είναι χειρόγραφες και θα υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Θα παραλαμβάνονται από τη ΔΟΥ χωρίς κυρώσεις, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι
βεβαιώσεις αποδοχών.
Τέλος για τα εισοδήματα που αφορούν το οικονομικό έτος 2015, θα υποβληθούν κανονικά και ηλεκτρονικά με την την δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως την 30/06/2016.


image

*Αστ/κας (Α.Υ.) ΜΑΡΓΕΤΑΣ Βασίλειος
Απόφοιτος: Τ.Ε.Ι. “Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”
Σπουδαστής: Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Λογιστικής και Ελεγκτικής”