Αποτελέσματα για την επιλογή επιλαχόντων  σε κάλυψη κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και κοινοποιηθηκαν τα αποτελεσματα στην πανελλαδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη εκατόν οκτώ (108) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες- επιλαχόντες διαγωνισμού. Ενημέρωση υποψηφίων στον ακόλουθο σύνδεσμο (εδώ).