Αποκατάσταση για τον εα Ταξίαρχο της ΕΛΑΣ Παναγιώτη Φλεβάρη

Ως υπηρετών στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, ο σήμερα εα Ταξίαρχος της ΕΛΑΣ είχε παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται, «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Ταξίαρχου (ε.α.) Φλεβάρη Παναγιώτη του Δημητρίου.

Συγκεκριμένα, με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, τέθηκε στο αρχείο δικογραφία για ενδεχόμενη τέλεση από τον ανωτέρω Αξιωματικό, το διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020, όταν υπηρετούσε στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό δικαιούχων χρήσης κρατικών αυτοκινήτων και το Νομοθετικό Διάταγμα για τον κανονισμό χρήσεως – κινήσεως αυτοκινήτων Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. 

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου εν αποστρατεία Αξιωματικού».