Αποκατάσταση για Αστυνόμο της ΕΛΑΣ

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης.

Αστυνόμος Α’, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής, τον Ιανουάριο του 2018, αθωώθηκε αμετάκλητα για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε αρπαγή από κοινού, για το οποίο είχε κατηγορηθεί το 2014, όταν υπηρετούσε με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ σε Υπηρεσία της Αττικής.
Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού