Αποκατάσταση Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Αστυνόμου Α’ (ε.α.) Κύρου Κωνσταντίνου.
Ο προαναφερόμενος, τον Ιούνιο του 2018, αθωώθηκε αμετάκλητα για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απιστίας στην υπηρεσία και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση, για τα οποία είχε κατηγορηθεί το 2000, όταν υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αττικής.
Η Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.