“Απεμπλοκή των Αστυνομικών από τους πλειστηριασμούς”

Ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων για την απεμπλοκή των ενστόλων από τους πλειστηριασμούς .

Το Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της Χώρας της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε εξουσιοδοτώντας παράλληλα την Εκτελεστική Γραμματεία Π.Ο.ΑΣ.Υ. για:
Α) Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απεμπλοκή των αστυνομικών από τους πλειστηριασμούς. Δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΛ.ΑΣ. να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Η φύση και το έργο της είναι διαφορετικό Η ΕΛ. ΑΣ χρησιμοποιείται από την κάθε Κυβέρνηση για να “περνάει” η τελευταία τα αντιλαϊκά μέτρα της στρέφοντας την κοινωνία εναντίον της ΕΛ.ΑΣ. , ενώ ο βασικός σκοπός της Αστυνομίας είναι η ζωή, η ασφάλεια και η προστασία του πολίτη και της περιουσίας του.
β) Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας προς απεμπλοκή από το πάρεργο αυτό. Δόθηκε ήδη εντολή στον τελευταίο από την Ε.Γ. για τις άμεσες νομικές ενέργειες.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ .

______________

* Κώστας Χύτας, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής