“Αναστολή λειτουργίας” στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά λόγω έλλειψης νεκροτομών

Λειτουργικά προβλήματα και έλλειψη προσωπικού, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας Πειραιά, θέτει σε ομηρία συγγενείς που βρίσκονται σε αναμονή για την ολοκλήρωση ιατροδικαστικής έκθεσης προκειμένου να προγραμματίσουν τις κηδείες των δικών τους

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά εργάζονται τέσσερις ιατροδικαστές, ένας νεκροτόμος και μία γραμματέας. Διαχειρίζεται περίπου 25 περιστατικά θανάτων την εβδομάδα, διενεργεί αυτοψίες και πολλαπλές κλινικές εξετάσεις. Ωστόσο, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας ο νεκροτόμος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας.

Ενώ στο μοναδικό νεκροτόμο με γνώση του αντικειμένου- έχει τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία- κι εξυπηρετούσε τις ανάγκες λειτουργίας του νεκροτομείου, η σύμβασή του – εργάστηκε με 2μηνη – δεν ανανεώθηκε λόγω κωλύματος εκ του ΑΣΕΠ.

Εκτός των πολλών λειτουργικών προβλημάτων από την έλλειψη προσωπικού, αυτή την στιγμή εξαιτίας μη λειτουργίας του νεκροτομείου 25 οικογένειες αναμένουν ιατροδικαστικές εκθέσεις των συγγενών τους, ώστε να προγραμματίσουν τις κηδείες τους. Τις ανάγκες καλύπτει η ήδη επιβαρυμένη λόγω των περιστατικών που αντιμετωπίζει, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, με συνέπεια μεγάλη αναμονή για ιατροδικαστικές εξετάσεις.
Ενώ υπάρχει και σχετική επιβάρυνση με αύξηση κόστους στους συγγενείς οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν για τις ημέρες παραμονής σε ψυγεία προς συντήρηση των νεκρών και επιπλέον κόστος μεταφορές νεκρών επιπλέον του κόστους κηδείας.