Αναστολή χορήγησης της κανονικής και της βραχείας άδειας όλων των Αστυνομικών

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση αναστολής χορήγησης της κανονικής και της βραχείας άδειας όλων των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ μέχρι  νεωτέρας.

Η απόφαση αφορά τη μη χορήγηση περαν της (17/03) κανονικών και βραχειών αδειών για όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι νεοτέρας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα χορηγηθούν αδειες στο προσωπικό που εχει απόλυτη ανάγκη.