“Με αναρρωτική άδεια από την Υπηρεσία του, αλλά βρίσκεται δίπλα σε υποψήφιο εκτός της διαμονής του”..

Καταγγελία Αστυνομικού και αναγνώστη του NantiaReport.gr

Το κείμενο όπως έχει αποσταλεί:

“Αξιωματικός της ΕΛΑΣ ο οποίος υπηρετεί με οργανική σε υπηρεσία του Πειραιά, βρίσκεται σε βραχεία αναρρωτική άδεια από την Υπηρεσία του (24ημ) και την ίδια ώρα βρίσκεται δίπλα σε υποψήφιο Δήμαρχο εκτός της μόνιμης διαμονής του. Προσφατα και μετά από αίτηση είχε αποσπαστεί σε νησί τομέα ευθύνης Πειράια, για την κάλυψη υπηρεσιακού κενού που δημιουργήθηκε σε αναπλήρωση αρχαιότερου Αξιωματικόυ, ο οποίος και κατέιχε οργανική θέση. Με την επιστοφή του αρχαιότερου Αξιωματικού, έληξε η απόσπασή του και επέστρεψε στην Υπηρεσία που ανήκε οργανικά. Παράλληλα, κινησε υπηρεσιακά διαδικασία παραμονής του, ενώ το οργανόγραμμα της υπηρεσίας δε το δικαιολογούσε. Δεν θα μακρυγορήσω, αλλά η Διοίκηση δε γνωρίζει- κατι που ευκολα εξακριβώνεται- ή δεν θέλει να μεριμνήσει για τα αυτονόητα; Σε αναρρωτική οφείλει η Υπηρεσία να διαπιστώσει αν όντως ο εβρισκόμενος σε άδεια, παραμένει κατ οίκον -ως Δημόσιος Υπάλληλος σύμφωνα με τον Κώδικα-, όταν την ίδια χρονική στιγμή εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσει δίπλα σε υποψήφιο Δήμαρχο, εκτός του τομέα της διαμονής του, και στην περιοχή που είχε αποσπαστεί;”