Αναδιάρθρωση και Κρίσεις στην ΕΛΑΣ- Στο πρώτο 15θήμερη του Ιανουαρίου

Σε εφαρμογή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται το πρώτο 15θήμερη του Ιανουαρίου το σχέδιο της αναδιοργάνωσης.

Στο στάδιο της υπογραφής από το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια η τελική υπογραφή από τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βρίσκεται η εφαρμογή στην πράξη αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με κύκλους πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ

Το αργοτερο μεχρι τις 15 Ιανουαρίου αναμένεται η Ελληνική Αστυνομία να αλλάξει στο οργανωτικό της δομής της. Ωστόσο όπως διευκρινίζεται στις βασικές δομές της ΕΛΑΣ- σε Αστυνομικά τμήματα- και όχι σε Ανώτατη βαθμίδα του οργανογράμματος αναμένονται οι όποιες αλλαγές.

Ωστοσο η αναδιάρθρωση χρονικά συμπέφτει με τις κρίσεις στην ηγεσία του Σώματος, αλλά τα στελέχη της ηγεσίας στην ΕΛΑΣ να επιμένουν ότι η αναδιάρθρωση θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του οργανογράμματος.