“Άμεση ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών με Δόκιμους Αστυφύλακες”

Τις επόμενες μέρες επίκειται η τοποθέτηση των Δοκίμων Αστυφυλάκων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για την συνέχιση της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Η κατανομή τους έγινε με ορθολογική σκέψη στα Αστυνομικά Τμήματα της Γ.Α.Δ.Α., διότι οι υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με την έλλειψη δύναμης.

Πλην όμως, επιτακτική ανάγκη ειναι να ενισχυθεί και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών με Δόκιμους Αστυφύλακες για να υπάρξει ακόμη περισσότερο η παρουσία ένστολων στο χώρο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την πρόληψη πιθανής έκνομης ενέργειας, με βάση τα περιστατικά που συνέβησαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπρόσθετος, ειναι απαραίτητο εφόδιο για τους δόκιμους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους εν όψη της πρακτικής τους εκπαίδευσης σε ενα χώρο όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του αντικειμένου εκεί εχει να κάνει με τον Διαβατήριακο Έλεγχο που σχετίζεται άμεσα με την μετανάστευση και με θέματα αλλοδαπών, γνώσεις οι οποίες θα τους ειναι πολύτιμες στα επόμενα τους βήματα ως Αστυφύλακες.
Κλείνοντας, απαραίτητο ειναι να τονίσουμε το πόσο σημαντικό ειναι να ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών με Δόκιμους Αστυφύλακες διότι μόνο ετσι θα επιτευχθούν τα ανωτέρω!!!
_____________________
*ΒΡΕΝΤΑΣ Ηλίας
Αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δυναμικής Αντίδρασης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής (Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.)