"Αμαλία Φλέμιγκ": Ανακοίνωση του Σωματείο Εργαζομένων για τον Ebola.

Mε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος “Αμαλία Φλέμιγκ” παραθέτει προβληματισμούς αναφορικά με τη δυσμενή αλλά όχι απίθανη εξέλιξη της υποδοχής κάποιου πιθανού κρούσματος.

«Έχουμε γίνει αποδέκτες της έκδηλης ανησυχίας των γειτόνων μας στα Μελίσσια, ασθενών και συνοδών, των συγγενών και φίλων, για την πιθανότητα αντιμετώπισης κάποιου ασθενή που πιθανά έχει μολυνθεί από τον ιό. Έχοντας λοιπόν πλήρη συναίσθηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης και για τη δικαιολογημένη ανησυχία του κόσμου, αλλά και για την ακρίβεια και εγκυρότητα όσων διατυπώνουμε, κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια απάντησης σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν όλους μας» εξηγεί το Σωματείο για ποιους λόγους προέβη σε αυτήν την παρέμβαση.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζητούν διευκρινήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου σε ό,τι αφορά την αποζημίωση του προσωπικού που θα μπει στα σχετικά προγράμματα ετοιμότητας για τον ιό Έμπολα καθώς και για το θέμα της έλλειψης που θα προκύψει στα τμήματα όταν ανακύψει περιστατικό από την μετακίνηση των νοσηλευτών και των γιατρών στη Μονάδα για τον Έμπολα.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις όπως διατυπώθηκαν από το Σωματείο Εργαζομένων στην ανακοίνωσή του.

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του «Αμαλία Φλέμιγκ» στο γενικότερο σχεδιασμό;

Το «Αμαλία Φλέμιγκ» επιλέχθηκε ως το νοσοκομείο που θα υποδεχτεί ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι είναι μολυσμένοι από τον ιό. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εντοπισμένοι ασθενείς θα νοσηλευτούν σε καραντίνα για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να διαπιστωθεί αν είναι φορείς – όριο αποτελούν οι τρεις εβδομάδες.

Αν τελικά κάποιος είναι φορέας του ιού θα μεταφερθεί για τη νοσηλεία που απαιτείται σε άλλο νοσοκομείο. Συνεπώς, οι «ύποπτοι» ασθενείς, θα έρθουν στο νοσοκομείο συνοδευμένοι από το κατάλληλο προσωπικό, με εξοπλισμό και μέσα ώστε να είναι η μεταφορά απόλυτα ασφαλής για όλους.

Γιατί επιλέχθηκε το Αμαλία Φλέμιγκ;

Η επίσημη εκδοχή είναι πως η επιλογή έγινε επειδή, Α. Κατά το παρελθόν το Νοσοκομείο είχε προετοιμαστεί με επιτυχία για ειδικές καταστάσεις (επιδημίες κλπ) και υπήρχε ήδη καλή εμπειρία στην προετοιμασία αλλά και το κατάλληλο επιστημονικό (ιατρικό – νοσηλευτικό) και άλλο προσωπικό. Β.Υπήρχαν οι προϋποθέσεις του χώρου προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι ασφαλείας. Γ. Η τοποθεσία του Νοσοκομείου. Εκτιμούμε πως έχουν βάση όλα τα παραπάνω. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφέρουμε και τη φήμη που κυκλοφορεί, πως αφενός κανένα μεγάλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα δεν ήθελε την ευθύνη αλλά αφετέρου, ως μία επιπλέον ευκαιρία να απαξιωθεί ακόμα περισσότερο το Νοσοκομείο.

Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία;

Παρά τα σοβαρά προβλήματα, η ετοιμότητα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η προετοιμασία του χώρου έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα προστασίας του προσωπικού και τα αναγκαία υλικά νοσηλείας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού είναι επίσης πολύ καλή και συνεχής.

Υπάρχει αντικειμενικός κίνδυνος για το προσωπικό, τους ασθενείς και την κοινότητα;

Πρόκειται για το ερώτημα στο οποίο καταλήγει κάθε σχετική αναφορά για την αντιμετώπιση του Έμπολα. Η ασφάλεια της αντιμετώπισης πιθανού περιστατικού είναι στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και τη συμμόρφωση στα διεθνή stadards που αντανακλούν όση γνώση υπάρχει για τα χαρακτηριστικά του ιού.

Μπορούμε να αποκλείσουμε το «τυχαίο», το «ατύχημα»;

Όχι, αλλά  οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Όμως, ξέρουμε αρκετά για την προστασία μας, αν και όχι ακόμα για τη θεραπεία καθ’ εαυτή. Το πιθανότερο μάλιστα είναι πως και η γνώση που θα αποκτήσουμε στο μέλλον, δεν θα αλλάξει τα μέτρα προστασίας που ήδη παίρνονται. Αυτό σημαίνει πως οι επιπτώσεις ενός «ατυχήματος» θα περιοριστούν άμεσα σε ένα στενότατο κύκλο και δεν θα επηρεάσουν κανένα από τους μη άμεσα εμπλεκόμενους

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport