Αλλαγή στα έντυπα μετακίνησης- Αυστηρότεροι έλεγχοι για τις “κατ’ εξαίρεση” μετακινήσεις

Αλλαγές στα έντυπα βεβαίωσης μετακίνησης για όσους εμπίπτουν σε διατάξεις για “κατ εξαίρεση” μετακίνηση, που θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών.

Όπως έχει εξαγγελθεί, από τη Δευτέρα (15/02), θα είναι σε ισχύει μόνο το νέο έντυπο που έχει αναρτηθεί στο «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας, ενώ για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους που έχουν δηλωθεί σε τηλεργασία το σύστημα δε θα επιτρέπεται την έκδοση βεβαίωσης μετακίνησης.

Στη νέα βεβαίωση θα περιλαμβάνεται ως προσυμπληρωμένα από το σύστημα το ωράριο εργασίας καθώς και οι δηλωμένες υπερωρίες, ενώ (έως και τις 12/02) το πεδίο συμπλήρωνε ο εργοδότης, με τις βεβαιώσεις νέου τύπου να έχουν ισχύ 14ημερών. Ενώ διατηρείται η επιλογή για τους μισθωτούς, να μετακινούνται προς την εργασία τους με τη βεβαίωση “τύπου Α” από το “forma.gov.gr“.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι των εντύπων, όλοι οι εργαζόμενοι που κυκλοφορούν με τη βεβαίωση του συστήματος «Εργάνη» θα πρέπει να επανεκδώσουν βεβαίωση για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση (από τη Δευτέρα (15/02)), ανεξάρτητα αν κατέχουν έντυπο μετακίνησης με ημερομηνία λήξης μετά τις 15 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ, «Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του».

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι υπόχρεοι να φέρουν υπεύθυνη δήλωση από το σύστημα «Εργάνη» ή βεβαίωση τύπου Α αλλά και εκτύπωση από το «Taxis» του εντύπου φορολογικών στοιχείων και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αντιδράσεις ωστόσο προκάλεσε αυτή τη νέα απόφαση από τους δικηγόρους, οι οποίοι ζητούν να μπορούν να μετακινούνται μόνο με τη δικηγορική τους ταυτότητα.