“Ακόμα ένας χαμένος χρόνος για την αναβάθμιση – ανωτατικοποίηση της Αστυνομικής Ακαδημίας”

Η ανακοίνωση των βαθμολογικών βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μας υπενθύμισε ακόμα μια φορά την διατηρούμενη απόσταση της Αστυνομικής Ακαδημίας από τις ομότιμες ευρωπαϊκές.
Τα λόγια και οι υποσχέσεις της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας έμειναν μόνο στα χαρτά, αφήνοντας ερμητικά κλειστές τις πόρτες εισόδου στον 21ο αιώνα και παραμένοντας στην εφαρμογή και διατήρηση ενός αναχρονιστικού πλαισίου ξεκινώντας με την είσοδο μας στην Αστυνομική Ακαδημία και συνεχίζοντας σε όλα τα στάδια του υπηρεσιακού μας βίου.
Πρέπει να προβούμε στην ενίσχυση των θεμελίων προκειμένου να βελτιώσουμε ολόκληρο το οικοδόμημα. Ο θεμέλιος λίθος για την Ελληνική Αστυνομία είναι η Αστυνομική Ακαδημία και πλέον η ανατοτατοικοποίηση της είναι μονόδρομος.
Ο εκσυγχρονισμός στα πλαίσια της Αστυνομικής Ακαδημίας δεν αφορά μια συντεχνιακή διεκδίκηση αλλά έχει ως στόχο την βελτίωση του παρεχομένου αγαθού της ασφάλειας προς την ελληνική κοινωνία. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο δεν μπορούμε να μένουμε αγκυλωμένοι στο παρελθόν. Η αντιμετώπιση της διεθνοποιημένης εγκληματικής δράσης και τρομοκρατίας απαιτεί την επένδυση στην κατάρτιση του αστυνομικού προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις.
Η είσοδος της Αστυνομικής Ακαδημίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα θα σημάνει και την αρχή μιας επιστημονικής αστυνομίας, η οποία θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ακόμα θα ενισχύσει το προσωπικό αυτής με επιστημονική κατάρτιση και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο σύγχρονης αστυνόμευσης.
Επιπρόσθετα η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού αστυνομικού πανεπιστημίου θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να φέρει ολόκληρο το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας σε πιο άμεση συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αστυνομίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επιστημονικό επίπεδο προς την αντιμετώπιση των σύγχρονων φαινομένων εγκληματικής δράσης.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μέλος Επιτροπής Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης – Ανωτατικοποίησης της Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.2226/1994
Μέλος ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ