Άδεια πατρότητας 14ημερών στους Αστυνομικούς (έγγραφο)

Εγγραφή ενημέρωση με την υπογραφή του Επιτελαρχη της ΕΛΑΣ κοινοποιήθηκε προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες αναφορικά με την άδεια πατρότητα για το ένστολο προσωπικό

Επέκταση των διατάξεων [του άρθρου 27 του Ν. 4808/2021] και στο Αστυνομικό προσωπικό καθώς ισχύει ήδη για τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με τη διαταγή του Α.Ε.Α. το Αστυνομικό προσωπικό δικαιούται 14ήμερη άδεια πατρότητας με αποδοχές, η οποία δύναται να χορηγείται είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, με έναρξη από δύο ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και με τελευταία ημέρα χορήγησης την 30η από την γέννηση του τέκνου.