Ζάκυνθος: 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Ε.Αστυνομικών

Στη Ζάκυνθο θα πραγματοποιηθεί το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΕΑ στις 11-15 Μαϊου 2016

image

Στο Atlantica Eleon Grand Resort Spa θα πραγματοποιηθεί το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Ε.Αστυνομικών.

image